Beoordeling cursus Sranan niveau 2a

Joeri van Straalen
Wo 21-11-2018, 20:31
U

Odi brada Kwasi,

Grantangi fu a switi neti esde. Mi abi wan tu baka taki fu a sreka.

Ik ben erg tevreden over de cursus. Als ik naar mijzelf kijk, heb ik het meest opgestoken van het daadwerkelijk praten (fa wiki waka?) en de luisteroefeningen (1 en 1 is 3 en de eindopdracht). Wellicht dat we nog iets meer gestimuleerd hadden kunnen worden om te praten in het Sranan. Door het daadwerkelijk te doen en fouten te maken, heb ik zelf het meeste geleerd. Ik had voor mijzelf het gevoel dat ik de klankverkleuringen en spelling vanuit niveau 1 al goed onder de knie had, maar ik kan me voorstellen dat het voor de anderen fijn was om hier tijdens 2a nog geregeld op terug te komen. Ik vond de eindopdracht
JS
Joeri van Straalen
Joeri van Straalen  >
Wo 21-11-2018, 20:41
U

Ik heb de mail per ongeluk verstuurd, vervolg:

Ik vond de eindopdracht erg leerzaam voor dit niveau. Het verhaal was goed te volgen maar ik heb toch veel nieuws geleerd. Ik heb voor mijzelf ook elke week de tijd genomen om mijn notities en de samenvatting van de vorige week door te nemen/te leren.

Tan bun brada, nanga switi odi,

Brada Joeri

Professor Chan Choenni: Geen begrip wegblokkeerders

Geen begrip voor Friese blokkeerders van A7

Chan Choenni

Gerard Drosterij zegt -in zijn artikel van 10 oktober- begrip te hebben voor Friese actievoerders die de A7 blokkeerden voor demonstranten die wilden protesteren tegen intocht van Zwarte Piet in Dokkum. De anti-Zwarte Piet demonstranten moesten vanwege deze wegblokkade terugkeren. Erger nog: hun recht om tegen zwarte Piet te demonsteren werd hen ontnomen door ingrijpen van de politie. Iedereen heeft in ons land echter het recht om te demonstreren; zowel voorstanders als tegenstanders van Zwarte Piet. Als de Friese actievoerders een tegendemonstratie hadden gehouden, dan had ik daar volledig begrip voor. De Friese actievoeders hebben echter door de blokkade van de A7 de uitoefening van het demonstratie recht tegen Zwarte Piet verhinderd. Dat is een zeer ernstige beknotting van de vrijheid van meningsuiting van een bepaalde categorie Nederlanders. Ik heb dan ook geen enkel begrip voor de wegblokkade door de Friese actievoerders. De overheid moet het recht van vrije meningsuiting garanderen en komt terecht in het geweer met een juridische procedure tegen deze actievoerders. Drosterij suggereert dat gelet op de verbetenheid van Zwarte Pieten discussie en het niet instellen van een verbod op de anti-Zwarte Pietendemonstratie de actie van de Friese blokkeerders logisch was. Hij praat hun actie als het ware goed. Maar zij konden toch een tegendemonstratie houden in Dokkum? Het middel van de blokkade van een snelweg is echter ondemocratisch en voorbehouden aan de overheid. Als de overheid de anti-Pieten demonstratie zou verbieden dan wordt partij gekozen voor de voorstanders van Zwarte Piet. Ik ben het wel met Drosterij eens dat Nederland nog steeds een veelstromenland met verschillende tradities en gebruiken. Juist daarom moet de overheid neutraal zijn en geen partij kiezen voor een bepaalde groep, maar wel de wet handhaven.
Ik ben het met Drosterij eens dat het afschaffen van Piet i.c. het Sinterklaasfeest geen oplossing is. Maar evenmin is het handhaven van de figuur van Zwarte Piet bij de jaarlijkse viering van het Sinterklaasfeest de oplossing. En al helemaal niet een verbod op demonstraties tegen Zwarte Piet. Het zal vooral bij vele zwarte en gekleurde burgers herinneringen blijven oproepen aan de slavernij en racisme. Er moet een oplossing komen dat het belangrijkste bezwaar tegen Zwarte piet wegneemt. Dat is de zwarte kleur van Piet. Wij kunnen Piet voortaan een witte kleur geven. Geen enkele huidskleur is wit. Mensen hebben verschillende huidskleuren variërend van diepzwart tot blank of zo u wilt roze. Toegegeven: wit wordt vaak als tegenstelling van zwart gebruikt als politieke aanduiding om de doorgaans geprivilegieerde positie van blanke mensen aan te duiden. Wit wordt echter in figuurlijke zin gebruikt. Door zwart te vervangen door de kleur wit wordt geen enkele bevolkingsgroep gekwetst, geridiculiseerd en gekleineerd. Eén standaardkleur van Piet leidt immers niet tot verwarring. Het is slechts een kleine aanpassing wat betreft de kleur. Aanpassing van de kleur maakt vooral voor de kinderen niet veel uit. Omdat niemand een witte huidskleur heeft, is de associatie met huidskleur niet meer aan de orde bij de viering van het Sinterklaasfeest. Tot slot: Zwarte Piet handhaven komt neer op van herhaling van zetten. Dus elk jaar weer debatten en demonstraties alsook voortgaande polarisatie. Erger nog: enerzijds het kwetsen van bevolkingsgroepen en anderzijds het verzieken van het Sinterklaasfeest door demonstraties. Het voornemen in Zaanstad om binnenkort ‘diepzwarte’ Pieten te introduceren om de associatie met de zwarte kleur van de schoorsteen te benadrukken slaat de plank volledig mis. De zwarte kleur en impliciet de zwarte huidskleur wordt weer eens benadrukt en de daarbij behorende grollen en grappen. Wellicht onbewust en onbedoeld worden zwarte en gekleurde burgers weer diep gekwetst.

Chan Choenni is emeritus bijzonder hoogleraar

Cursus Sranan 7 december 2018

Volgens planning weer Sranan cursus op 7 december 2018.

Algemene oproep

Al lang Sranantongo serieus willen leren of de eigen culturele persoonlijkheid willen versterken vanwege de trauma’s van het verleden. Straks kan het weer. Op basisniveau spreek-, lees-, luister- schrijf- en vertaalvaardigheid verwerven.
Dit is het beste wat er is: fositen, tide, dey fu tamara Sranantongo. Het wordt nooit gezegd, maar de cursus benut vele inzichten uit mystieke, traditionele en wetenschappelijke kennisregisters m.b.t. bijvoorbeeld de algemene taalwetenschap, creolistiek, fonetiek, fonologie, onderwijsgeschiedenis van Suriname en de toegepaste antropologie. Het is een nieuw kennisconcept, bedoeld als heroriëntatie op taal in verschillende culturele en religieuze werkelijkheden. Tegelijkertijd is het puur praktisch en bedoeld om de persoonlijkheid van binnen uit te ontwikkelen onder eigen voorwaarden.

Uitbreiding service Kwasi’s Sranan Consultancy

Brada/sisa,

Het cursusmateriaal is alweer herzien, zowel het driedelig cursusboek (nu inclusief antwoordenboek) als het digitaal onderdeel (uitspraakregels nu ingesproken). Alle cursisten (oud en nieuw) komen in aanmerking voor deze wijzigingen zonder kosten. Stuur een mail naar info@sranankwasi.com om afzonderlijk een pdf van het antwoordenboek en de klankverkleuringsregels via WeTransfer toegemaild te krijgen. Voor de vrije markt is de vraagprijs van het materiaal mede door alle verbeteringen en toevoegingen lichtelijk gestegen??‍♂️.

Cursus Sranan plus niveau 1 op 7 december 2018

Lobi brada, sisa kandidaat-cursisten/cursisten/oud cursisten,

Bedankt voor de belangstelling. U wordt hierbij uitgenodigd i.v.m. de introductie van het aanbod Sranantongo. Dit is meteen het startschot van de cursus Sranantongo.

Datum presentatie: vrijdag 7 december 2018
Plaats: Barbusselaan 114 (Boeninhuis)
Tijd: 19.00-21.00u

Belangstellenden voor de cursus wordt verzocht het bijgaande intakeformulier (Aksipapira) in te vullen en mij vrijdagavond a.s. te overhandigen. U zult door uw vragen en opmerkingen nog invloed kunnen uitoefenen op het aanbod.

Oud cursisten zijn vrijgesteld van cursuskosten en zijn van harte welkom???

Opmerking:

Aan gegadigden wordt verzocht niet te wachten tot de startdatum met betalen, maar dit liefst ruim van te voren via de bank te doen. Contante betalingen geven veel meer werk. Je wordt verplicht om wisselgeld bij je te hebben. Je moet vervolgens een kasadministratie aanhouden. En tenslotte: het grenswisselkantoor rekent kosten door voor een kasstorting op de internet-rekening. Dus mijn advies: betaal eens en nooit weer voor een bepaald cursusniveau en blijf altijd verzekerd van deelname zonder extra kosten in de toekomst. Dit geldt reeds voor Amsterdam-Zuidoost. Na betaling krijgt de betaler een bevestiging van ontvangst die als kwitantie gebruikt kan worden. Gran tangi te doro. www.sranankwasi.com.

Degenen die tijdig betaald hebben, krijgen vrijdag a.s. het cursusmateriaal uitgereikt. Er zijn onder de geadresseerden kandidaten die zich hebben aangemeld, maar mogelijk nog wachten. Het is wel zo, dat bij contante betaling er helaas €15 administratiekosten moet worden geheven t.b.v. het grenswisselkantoor. Bovendien: mocht de voorraad cursusmateriaal zijn uitgeput dan moet afzonderlijk voor u het materiaal worden besteld en opgehaald in Amsterdam-Zuid. De extra kosten voor u zouden makkelijk nog kunnen oplopen tot maximaal €25.
Ik zal vrijdag mijn mobiel extra in de gaten houden voor het geval u de plaats niet kunt vinden.

Betalingskenmerk:
175 eur+ 40 eur (materiaalkosten) = 215 eur. o.v.v. Cursus Sranantongo niveau 1 op rekening NL43 KNAB0762946326 t.n.v. Kwasi’s Sranan Consultancy

Naam van het eigen ras

Blaka buba kon na wan

Kwasi’s Sranan Consultancy nodigt u hierbij uit voor een bezinnende lezing op 24 augustus 2018 in het Boeninhuis.

Thema: Naam van het eigen ras
Mensen met dezelfde biologische kenmerken worstelen met de naam van hun ras. Is er wel een naam mogelijk? Zwart, Afrikaan, Afro, Creool, Negro: ze roepen alle weerstand op bij rasgenoten. Op 24 augustus 2018 zal ingegaan worden op de zin en onzin van deze discussie.

Wat zijn de oorzaken van deze polariserende discussie en wat zijn de denkrichtingen om hieruit te komen?

Waar? Barbusselaan 114, Boeninhuis. Venserpolder, Amsterdam
Tijd: 19.00-22.00u
Dagvoorzitter: brada Kaikusi (Roy) Groenberg.
Uw inleider: brada Kwasi Koorndijk
Tot vrijdag 24 augustus a.s. in het Boeninhuis
Toegang: €3

Naamgeving zwarte ras

Mensen met dezelfde biologische kenmerken worstelen met de naam van hun ras. Is er wel een naam mogelijk? Zwart, Afrikaan, Afro, Creool, Negro: ze roepen alle weerstand op in verschillende gemeenschappen. Op 28 augustus 2018 zal ingegaan worden op de zin en onzin van deze discussie.
Uw moderator van de avond is brada Kaikusi (Roy) Groenberg.
Wat zijn de oorzaken van deze polariserende discussie en wat zijn de denkrichtingen om hieruit te komen?

Toegang: €3