Professor Chan Choenni: Geen begrip wegblokkeerders

Geplaatst op

Geen begrip voor Friese blokkeerders van A7

Chan Choenni

Gerard Drosterij zegt -in zijn artikel van 10 oktober- begrip te hebben voor Friese actievoerders die de A7 blokkeerden voor demonstranten die wilden protesteren tegen intocht van Zwarte Piet in Dokkum. De anti-Zwarte Piet demonstranten moesten vanwege deze wegblokkade terugkeren. Erger nog: hun recht om tegen zwarte Piet te demonsteren werd hen ontnomen door ingrijpen van de politie. Iedereen heeft in ons land echter het recht om te demonstreren; zowel voorstanders als tegenstanders van Zwarte Piet. Als de Friese actievoerders een tegendemonstratie hadden gehouden, dan had ik daar volledig begrip voor. De Friese actievoeders hebben echter door de blokkade van de A7 de uitoefening van het demonstratie recht tegen Zwarte Piet verhinderd. Dat is een zeer ernstige beknotting van de vrijheid van meningsuiting van een bepaalde categorie Nederlanders. Ik heb dan ook geen enkel begrip voor de wegblokkade door de Friese actievoerders. De overheid moet het recht van vrije meningsuiting garanderen en komt terecht in het geweer met een juridische procedure tegen deze actievoerders. Drosterij suggereert dat gelet op de verbetenheid van Zwarte Pieten discussie en het niet instellen van een verbod op de anti-Zwarte Pietendemonstratie de actie van de Friese blokkeerders logisch was. Hij praat hun actie als het ware goed. Maar zij konden toch een tegendemonstratie houden in Dokkum? Het middel van de blokkade van een snelweg is echter ondemocratisch en voorbehouden aan de overheid. Als de overheid de anti-Pieten demonstratie zou verbieden dan wordt partij gekozen voor de voorstanders van Zwarte Piet. Ik ben het wel met Drosterij eens dat Nederland nog steeds een veelstromenland met verschillende tradities en gebruiken. Juist daarom moet de overheid neutraal zijn en geen partij kiezen voor een bepaalde groep, maar wel de wet handhaven.
Ik ben het met Drosterij eens dat het afschaffen van Piet i.c. het Sinterklaasfeest geen oplossing is. Maar evenmin is het handhaven van de figuur van Zwarte Piet bij de jaarlijkse viering van het Sinterklaasfeest de oplossing. En al helemaal niet een verbod op demonstraties tegen Zwarte Piet. Het zal vooral bij vele zwarte en gekleurde burgers herinneringen blijven oproepen aan de slavernij en racisme. Er moet een oplossing komen dat het belangrijkste bezwaar tegen Zwarte piet wegneemt. Dat is de zwarte kleur van Piet. Wij kunnen Piet voortaan een witte kleur geven. Geen enkele huidskleur is wit. Mensen hebben verschillende huidskleuren variërend van diepzwart tot blank of zo u wilt roze. Toegegeven: wit wordt vaak als tegenstelling van zwart gebruikt als politieke aanduiding om de doorgaans geprivilegieerde positie van blanke mensen aan te duiden. Wit wordt echter in figuurlijke zin gebruikt. Door zwart te vervangen door de kleur wit wordt geen enkele bevolkingsgroep gekwetst, geridiculiseerd en gekleineerd. Eén standaardkleur van Piet leidt immers niet tot verwarring. Het is slechts een kleine aanpassing wat betreft de kleur. Aanpassing van de kleur maakt vooral voor de kinderen niet veel uit. Omdat niemand een witte huidskleur heeft, is de associatie met huidskleur niet meer aan de orde bij de viering van het Sinterklaasfeest. Tot slot: Zwarte Piet handhaven komt neer op van herhaling van zetten. Dus elk jaar weer debatten en demonstraties alsook voortgaande polarisatie. Erger nog: enerzijds het kwetsen van bevolkingsgroepen en anderzijds het verzieken van het Sinterklaasfeest door demonstraties. Het voornemen in Zaanstad om binnenkort ‘diepzwarte’ Pieten te introduceren om de associatie met de zwarte kleur van de schoorsteen te benadrukken slaat de plank volledig mis. De zwarte kleur en impliciet de zwarte huidskleur wordt weer eens benadrukt en de daarbij behorende grollen en grappen. Wellicht onbewust en onbedoeld worden zwarte en gekleurde burgers weer diep gekwetst.

Chan Choenni is emeritus bijzonder hoogleraar

Zwarte Piet: verschillende Nederlanders verschillende maten voor de Nederlandse overheid

Geplaatst op

Ingezonden door prof. dr. Chan Choenni

Brest Vrienden ,
Ik heb afgelopen maandag dit artikel aangeboden aan de Volkskrant. Helaas is het niet geplaatst.
De Volkskrant heeft de voorkeur gegeven aan eens ander artikel dat wel op dinsdag is gepubliceerd.
Wellicht kunnen jullie dit stuk verspreiden en eventueel opeen website publiceren.
Dank en hartelijke groeten,
Chan Choenni

Geachte Redactie,
Hierbij bied ik u dit artikel ter plaatsing in uw rubriek Forum aan. Ik ben bereid het een en ander toe te lichten.

Chan Choenni is emeritus bijzonder hoogleraar, geboren in Suriname en woont ruim 45 jaar in Nederland.
Dank en vriendelijke groeten,
Chan Choenni
023-5421983
06-48500656
Kennemerplein 23
2011 MH Haarlem

Afgelopen zaterdag 18 november was het de bedoeling dat tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten in Dokkum de tegenstanders van Zwarte Piet de gelegenheid zouden krijgen om te demonstreren. Er waren de nodige voorzieningen getroffen. Aan de organisatie van de beoogde demonstranten was een vergunning gegeven en een omheinde plek in Dokkum toegewezen. Omdat er de afgelopen jaren wordt gedemonstreerd tegen zwarte Piet is er meestal uitgebreid overleg met de betrokkenen onder wie ook de (regionale) gezagsdragers in verband met een ordelijk verloop van de demonstraties. Dat was ook het geval in Dokkum. De tegenstanders van zwarte Piet die zich gekwetst voelen vanwege de associatie met de slavernij van Zwarten en het benadrukken van een onderdanige rol van Zwarten tegenover Blanken vertrokken met bussen richting Dokkum. Tot hun verbazing bleek echter dat in Friesland de Rijksweg was geblokkeerd door voorstanders van zwarte Piet. Deze bussen moesten terugkeren. Hoewel de demonstranten een vergunning hadden om te demonsteren werd naderhand dezelfde dag de vergunning door de burgemeester ingetrokken vanwege ‘gewijzigde omstandigheden’.
Men zou kunnen stellen dat het jammer is dat deze demonstranten naderhand niet in de gelegenheid zijn gesteld om te demonstreren, maar anderzijds is hierdoor verdere polarisatie voorkomen. De zwarte Pieten zijn dus zonder protest gearriveerd in Dokkum en wij kunnen dus overgaan tot de orde van de dag. Als wij echter de Nederlandse rechtsstaat en het recht op vrije meningsuiting serieus nemen evenals de gelijkheid tussen burgers ten opzichte van de overheid, dan is nader onderzoek naar de toedracht nodig. Het terug dirigeren van de bussen met demonstranten is immers een zeer ernstige beknotting van de vrijheid van meningsuiting van een bepaalde categorie Nederlanders. Iedereen heeft het recht om te demonstreren; ook de gekleurde/zwarte Nederlanders die zich gekwetst voelen door zwarte Piet. De gezagshandhavers zijn echter gezwicht voor de voorstanders van zwarte Piet die de rijksweg hebben geblokkeerd; een ernstige overtreding. Terwijl het recht van de demonstranten om tegen zwarte Piet te demonsteren hen is ontnomen door ingrijpen van de politie.
De gezagshandhavers moesten deze demonstranten ondanks de wegblokkade van de voorstanders van zwarte Piet juist bescherming bieden. De bussen moesten begeleid worden door een politiecolonne tot naar de toegewezen afgezette plek in Dokkum om het recht op demonstratie en vrije meningsuiting te effectueren. Maar men is gezwicht voor de voorstanders. Waarom? Wie heeft de opdracht daartoe gegeven? Volgens krantenberichten waren de gezagsdragers op de hoogte van de wegblokkade. Waarom zijn er geen maatregelen hiertegen genomen om het recht op vrije meningsuiting te garanderen? Het moge duidelijk zijn: dit riekt naar ongelijke behandeling. De gezagshandhavers hebben zich niet neutraal opgesteld en de voorstanders van zwarte Piet hun gang laten gaan terwijl ze in overtreding waren. Het zou de betrokkenen sieren als zij een uitgebreid onderzoek toestaan naar de toedracht van de gebeurtenissen. Moeten de hoogstaande Nederlandse juristen zich niet buigen over deze casus? Terwijl Nederland terecht internationaal opkomt voor het recht op vrije meningsuiting is het oorverdovend stil als het gaat om deze vrijheid inzake de kwestie zwarte Piet. Kunnen de organisaties tegen zwarte Piet een juridische procedure aanspannen tegen het optreden van de betrokken gezagshandhavers en de ernstige beknotting van hun recht om te demonstreren? Als dit partijdig optreden van gezagshandhavers in deze principiële kwestie in de doofpot wordt gestopt, dan blijft het gevoel bestaan dat bepaalde Nederlanders in ons land blijkbaar minder gelijk zijn dan andere Nederlanders. Dat komt neer op een blamage voor de Nederlandse rechtsstaat en een bevestiging onder vele Zwarte Nederlanders dat zij helaas nog steeds geen gelijke rechten hebben in hun eigen land.