Cursus Sranan plus niveau 1 op 7 december 2018

Geplaatst op

Lobi brada, sisa kandidaat-cursisten/cursisten/oud cursisten,

Bedankt voor de belangstelling. U wordt hierbij uitgenodigd i.v.m. de introductie van het aanbod Sranantongo. Dit is meteen het startschot van de cursus Sranantongo.

Datum presentatie: vrijdag 7 december 2018
Plaats: Barbusselaan 114 (Boeninhuis)
Tijd: 19.00-21.00u

Belangstellenden voor de cursus wordt verzocht het bijgaande intakeformulier (Aksipapira) in te vullen en mij vrijdagavond a.s. te overhandigen. U zult door uw vragen en opmerkingen nog invloed kunnen uitoefenen op het aanbod.

Oud cursisten zijn vrijgesteld van cursuskosten en zijn van harte welkom???

Opmerking:

Aan gegadigden wordt verzocht niet te wachten tot de startdatum met betalen, maar dit liefst ruim van te voren via de bank te doen. Contante betalingen geven veel meer werk. Je wordt verplicht om wisselgeld bij je te hebben. Je moet vervolgens een kasadministratie aanhouden. En tenslotte: het grenswisselkantoor rekent kosten door voor een kasstorting op de internet-rekening. Dus mijn advies: betaal eens en nooit weer voor een bepaald cursusniveau en blijf altijd verzekerd van deelname zonder extra kosten in de toekomst. Dit geldt reeds voor Amsterdam-Zuidoost. Na betaling krijgt de betaler een bevestiging van ontvangst die als kwitantie gebruikt kan worden. Gran tangi te doro. www.sranankwasi.com.

Degenen die tijdig betaald hebben, krijgen vrijdag a.s. het cursusmateriaal uitgereikt. Er zijn onder de geadresseerden kandidaten die zich hebben aangemeld, maar mogelijk nog wachten. Het is wel zo, dat bij contante betaling er helaas €15 administratiekosten moet worden geheven t.b.v. het grenswisselkantoor. Bovendien: mocht de voorraad cursusmateriaal zijn uitgeput dan moet afzonderlijk voor u het materiaal worden besteld en opgehaald in Amsterdam-Zuid. De extra kosten voor u zouden makkelijk nog kunnen oplopen tot maximaal €25.
Ik zal vrijdag mijn mobiel extra in de gaten houden voor het geval u de plaats niet kunt vinden.

Betalingskenmerk:
175 eur+ 40 eur (materiaalkosten) = 215 eur. o.v.v. Cursus Sranantongo niveau 1 op rekening NL43 KNAB0762946326 t.n.v. Kwasi’s Sranan Consultancy

Naam van het eigen ras

Geplaatst op

Blaka buba kon na wan

Kwasi’s Sranan Consultancy nodigt u hierbij uit voor een bezinnende lezing op 24 augustus 2018 in het Boeninhuis.

Thema: Naam van het eigen ras
Mensen met dezelfde biologische kenmerken worstelen met de naam van hun ras. Is er wel een naam mogelijk? Zwart, Afrikaan, Afro, Creool, Negro: ze roepen alle weerstand op bij rasgenoten. Op 24 augustus 2018 zal ingegaan worden op de zin en onzin van deze discussie.

Wat zijn de oorzaken van deze polariserende discussie en wat zijn de denkrichtingen om hieruit te komen?

Waar? Barbusselaan 114, Boeninhuis. Venserpolder, Amsterdam
Tijd: 19.00-22.00u
Dagvoorzitter: brada Kaikusi (Roy) Groenberg.
Uw inleider: brada Kwasi Koorndijk
Tot vrijdag 24 augustus a.s. in het Boeninhuis
Toegang: €3

Naamgeving zwarte ras

Geplaatst op

Mensen met dezelfde biologische kenmerken worstelen met de naam van hun ras. Is er wel een naam mogelijk? Zwart, Afrikaan, Afro, Creool, Negro: ze roepen alle weerstand op in verschillende gemeenschappen. Op 28 augustus 2018 zal ingegaan worden op de zin en onzin van deze discussie.
Uw moderator van de avond is brada Kaikusi (Roy) Groenberg.
Wat zijn de oorzaken van deze polariserende discussie en wat zijn de denkrichtingen om hieruit te komen?

Toegang: €3

Unieke Cursus Sranan Amsterdam

Geplaatst op

Voorgenomen nieuwe start unieke Sranan cursus niveau 1 op 7 september 2018 in Amsterdam. Voor Sranan en niet Sranan sprekers ongeacht etnische groep. Aanmelden via www.sranankwasi.com. Ga naar contactformulier of bel 0646265582.Voorgenomen nieuwe start unieke Sranan cursus niveau 1 op 7 september 2018 in Amsterdam. Voor Sranan en niet Sranan sprekers ongeacht etnische groep. Aanmelden via www.sranankwasi.com. Ga naar contactformulier of bel 0646265582.

Kwasi en Nederland: goedkoper, effectiever, efficiënter, familiesocialer en duurzaam

Geplaatst op

Brada/sisa,

Weet je hoeveel mensen hun stempas na ontvangst meteen hebben weggegooid of niet hebben gebruikt? Weet je hoeveel flyers hun doel niet bereikt hebben en vergooid geld zijn geweest? Weet je hoeveel kiezers de medewerkers bij de stembureaus vroegen op wie ze moesten stemmen? Veel mensen wisten niets van het referendum, laat staan van het belang daarvan. Het aantal blanco en ongeldige stemmen kan in de duizenden lopen op basis van de voorlopige uitslagen, mede doordat de ontwerpers van dit verkiezingssysteem niet weten waarmee ze bezig zijn geweest. En de overheid die dit allemaal heeft goedgekeurd? Nederland moet efficiëntie nog leren ontdekken. Je kunt veel uitsparen en teruggeven aan de burger (belastingverlichting). Onze opleidingen moeten snel worden afgestemd op het duurzaamheidsdenken. Dat de overheid effectiviteit en efficiëntie niet kent, blijkt wel uit de gebiedsanalyse 2017 waar het zuur verdiende geld van de burger over de balk blijkt te zijn gegooid (http://docplayer.nl/68751175-Gebiedsanalyse-bijlmer-centrum…). Alle problematiek van Nederland komt bovengemiddeld samen in Bijlmer Centrum – armoede, gezondheidsklachten, stijging bijstandtrekkers, onderwijsachterstanden, jeugdzorg, psychosociale problematiek, onveiligheid, criminaliteit. En wat is het effect van overheidsbeleid geweest? Precies: 0,0.

Uiteindelijk zal geconcludeerd worden dat de beste ideeën om Nederland goedkoper, effectiever, efficiënter, familiesocialer en duurzaam te maken, komen uit de koker van het UCF.

Van harte bedankt voor je inbreng gisteren en vooral voor je stem op het Ubuntu Connected Front (UCF), in het bijzonder op je kandidaat, Kwasi Koorndijk. Vrijdag 23 maart 2018 worden de definitieve uitslagen van de stadsdeelcommissieverkiezingen gepubliceerd.

 

Ubuntu Connected Front en Kwasi Koorndijk

Geplaatst op

Brada/sisa/netwerkers,
Wie begrijpt dit nu dat als je samenwoont of dat als je iemand wil helpen dat dit gevolgen heeft voor pensioen, uitkering, huursubsidie. Vele ouders schrijven noodgedwongen hun kinderen uit op het ouderlijke adres, veel partners zijn verplicht zogenaamd gescheiden te wonen vanwege de vele consequenties voor hun welvaart. Zijn we nog een samenleving dan? Daarom bestaat het UCF (lijst 15). Dit is het doorgeschoten ik-denken in Nederland. Of je nu racist bent of niet, wit bent of zwart, behoort tot de lgbt-gemeenschap of niet: iedereen heeft last van dit maatschappelijk kwaad: het op hol geslagen individualisme.

1 Kwasi Koorndijk-UCF-1B2 Kwasi Koorndijk-UCF2