Algemene cursus informatie

PRIJS €175 AMSTERDAM

Zie AMSTERDAM

Cursus Info PRIJS €195 ROTTERDAM

Zie ROTTERDAM

Cursus Info PRIJS €195 …ANDERS

Den Haag, Utrecht, anders…

Cursus Info

Schrijf u nu in

Cursus Sranantongo

Product (Duaal karakter aanbod)

Het aanbod bestaat zowel uit een tastbaar als een niet tastbaar aspect
– dienstverlening in de vorm van docentencontact
– en product door middel van cursusmateriaal (boekwerk en cd’s).

Aan het aanbod kleeft een aantal van 11 contactavonden, waarvan 10 avonden effectief gewijd zijn aan de cursusuitvoering en 1 avond aan de toelichting op de cursus. De toelichting geschiedt per powerpointpresentatie en bevat de volgende aspecten:

– motivatie

– doelgroepen

– doelbepaling per niveaugroep

– aard van het aanbod

– opzet

– toelatingsprocedure methode

– deelname

– studietempo

– cursusstof en opbouw

– bijkomende leveringen

 

De ondersteuning geschiedt door het product: 3 boekjes die voorzien in:
a) een zang- en gedichtenbundel, waarin de vrouw centraal staat als geliefde, moeder, en het land van herkomst,
b) een grammaticaboek voor achtergrondinformatie, en
c) een spreekvaardigheidsmodule die in het bijzonder is opgebouwd uit dialogen en drills met
toepassingen uit het normale spraakgebruik.

Uitvoeringsmodaliteiten

De uitvoering van cursussen kan in eigen beheer of in een of andere partnerconstructie worden uitgevoerd. Zo gauw er een vraag uitgaat van een rechtspersoon (buurthuis, tref- en ontmoetingscentra) ontstaat er een partnersituatie, waarbij samengewerkt zal worden op basis van de eigen kracht.

De beschikking over een werklocatie is dan de inbreng van de partner, alsook de geboden faciliteiten (lokalen met didactische uitrustingen, waaronder een beamer). Alle faciliteiten worden gehuurd door de Consultancy tegen een al of niet gereduceerd tarief (samenwerkingsmodule 1).
Een andere modaliteit van samenwerking is dat de partner behalve de eigen locatie en andere didactische voorzieningen de aanmeldingen registreert, administratie voert, en voorgaat in de werving en selectie van kandidaten (samenwerkingsmodule 2). Gelet op het ontlasten van de werkdruk voor de Consultancy wordt uitgegaan van deze laatste modaliteit of wel een ‘getrapt marktonderzoeksmodel’, waarbij de partnerorganisatie  tussen de klant en de Consultancy in opereert.

Particulieren kunnen zich hard maken om op een locatie van voorkeur de cursussen te laten uitvoeren of zich te conformeren aan de gekozen werkplek van de Consultancy.

Niveaus:
De cursussen kunnen op basis- of gevorderd niveau worden gegeven. De inhoud kan samen met de cursisten worden samengesteld.
Cursusprijzen:
De cursuskosten in Amsterdam komen uit op €175 incl. btw. per cursist.
De materiaalkosten zijn €35.
Cursuskosten kunnen afwijken op de diverse locaties, afhankelijk van bijvoorbeeld de reiskosten.

 Basiscursus Sranantongo

Hierbij komt de structuur van de taal aan de orde. Er worden voorts handvatten gegeven om het spreken af te stemmen op de culturele context en grammatica.  Ten slotte wordt voorzien in een basiswoordenschat om het spreken te bevorderen. Het geheel mondt uit in een groepsopdracht waarbij de spreek-, luister, schrijf- en leesvaardigheid bij elkaar komen.

Input: Herziene cursusboek ondersteund door dvd

Niveau 2 (verdiepingsblok spreek-, luister, schrijf- en leesvaardigheid)

Hierbij wordt de cursist blootgesteld aan verschillende sprekers veelal in openbare interviewsituaties. De interviews kunnen geografisch variëren van Nederland tot Suriname. Na het horen van het gearticuleerde moet de cursist in staat zijn het beluisterde in de eigen termen te verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. De cursist moet hierbij voornaamwoorden, werkwoorden  en woordsoorten kunnen afleiden op basis van het gebodene in de basiscursus .

Input: radio- en andere mediafragmenten, alsook het herziene cursusboek + dvd

Niveau 3 (verbreding Sranantongo gebruik)

Op dit niveau zal ingegaan worden op de kenmerken van Sranantongo: de eigen concreetheid van Sranantongo t.o.v. andere talen, beeldspraak, ideophones (typische manieren van uitdrukken), seriële constructies, religie en de volksaard als rode draad door de taal. Voorts komt vertaaltechniek op elementair niveau aan de orde.

Inputs: tekstanalyse, traditionele vertellingen op geluidsfiles

 

 

 

 

 

Start uw cursus nu.
Kijk voor het huidige cursusaanbod in uw buurt

Locaties in Amsterdam

Het Boeninhuis

 

 

 

 

Klik hier