E-Learning

KSC gaat met de tijd mee.

Om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen en in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen zet KSC binnen het Sranantongo-onderwijsmodel de komende jaren in op onderwijsinnovatie met IT tools en blended learning als onderwijsconcept. Het zogenaamde face-to-face onderwijsconcept verliest haar positie steeds meer en deze wordt ingenomen door de zeer populaire “Blended Learining en Online Learning ” methoden. Zo blijven we aansluiten bij de 21st century education (skills) en kan KSC zich als zeer uniek in verzorgen van deze cursussen op de markt bewijzen. Wij zijn met diverse partners in gesprek om een passend aanbod gericht op uw persoonlijke wensen aan te bieden.

Wij willen ook meegaan met de tijd
Onder invloed van technologie is de manier waarop we samen leven en werken veranderd.
De klant beseft nu steeds meer dat de steeds geavanceerde technologien meer ruimte bieden voor gemak en comfort.
De hedendaagse student studeert liever in zijn eigen tijd en wil zo weinig mogelijk kilometers afleggen naar de onderwijslocatie

Aandacht voor ict in het onderwijs is dus geen optie maar een noodzaak. Deze 21st century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, ondernemerschap, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties.
Onderwijs aanpassen aan 21st century skills

Blended_Learning_tweet
E-learning is de toekomst voor KSC
Het KSC Sranantongo onderwijsmodel kenmerkt zich door kleinschalig en activerend onderwijs waarbij de student centraal staat en verantwoordelijk is voor zijn eigen vorderingg of studievoortgang. Kwasi is toegewijd aan zijn manier van lesgeven, persoonlijk, activerend onderwijs en regelmatige feedback tussen studenten en docent vormen de succesfactoren bij de Sranantongo cursussen. KSC zal zich in de komende jaren concentreren op ‘blended learning’. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. De student kan, tijd- en plaatsonafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen.

Door het toepassen van learning analytics in het onderwijs krijgt de student inzicht in zijn eigen studievoortgang en kan hij zijn leerstrategie bepalen voor een optimaal resultaat. De docent krijgt inzicht in de vorderingen van de studenten en kan zijn onderwijs bijsturen.

Rol docent en student verandert
Blended learning betekent ook dat de rol van de docent en student verandert. Meer routinematige zaken nemen minder tijd in beslag en op effectieve en efficiënte wijze wordt gebruik gemaakt van docententijd.

  • IT maakt het mogelijk om efficiënter en effectiever te toetsen en beoordelen, zowel summatief als formatief. Bovendien dragen learning analytics bij aan een onderbouwd inzicht in de studievoortgang van studenten
  • IT optimaliseert de contacttijd en daarmee het rendement. Het contactonderwijs wordt benut voor verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen
  • Met IT worden studenten extra uitgedaagd, kunnen ze hun studievoortgang zelf toetsen en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling

 

KSC HOOPT BINNEN NIET AL TE LANGE TIJD DIT ONDERWIJSCONCEPT AAN U TE PRESENTEREN

 

WAT IS E-LEARNING

KSC IN DE 21e EEUW