Professor Chan Choenni: Geen begrip wegblokkeerders

Geplaatst op

Geen begrip voor Friese blokkeerders van A7

Chan Choenni

Gerard Drosterij zegt -in zijn artikel van 10 oktober- begrip te hebben voor Friese actievoerders die de A7 blokkeerden voor demonstranten die wilden protesteren tegen intocht van Zwarte Piet in Dokkum. De anti-Zwarte Piet demonstranten moesten vanwege deze wegblokkade terugkeren. Erger nog: hun recht om tegen zwarte Piet te demonsteren werd hen ontnomen door ingrijpen van de politie. Iedereen heeft in ons land echter het recht om te demonstreren; zowel voorstanders als tegenstanders van Zwarte Piet. Als de Friese actievoerders een tegendemonstratie hadden gehouden, dan had ik daar volledig begrip voor. De Friese actievoeders hebben echter door de blokkade van de A7 de uitoefening van het demonstratie recht tegen Zwarte Piet verhinderd. Dat is een zeer ernstige beknotting van de vrijheid van meningsuiting van een bepaalde categorie Nederlanders. Ik heb dan ook geen enkel begrip voor de wegblokkade door de Friese actievoerders. De overheid moet het recht van vrije meningsuiting garanderen en komt terecht in het geweer met een juridische procedure tegen deze actievoerders. Drosterij suggereert dat gelet op de verbetenheid van Zwarte Pieten discussie en het niet instellen van een verbod op de anti-Zwarte Pietendemonstratie de actie van de Friese blokkeerders logisch was. Hij praat hun actie als het ware goed. Maar zij konden toch een tegendemonstratie houden in Dokkum? Het middel van de blokkade van een snelweg is echter ondemocratisch en voorbehouden aan de overheid. Als de overheid de anti-Pieten demonstratie zou verbieden dan wordt partij gekozen voor de voorstanders van Zwarte Piet. Ik ben het wel met Drosterij eens dat Nederland nog steeds een veelstromenland met verschillende tradities en gebruiken. Juist daarom moet de overheid neutraal zijn en geen partij kiezen voor een bepaalde groep, maar wel de wet handhaven.
Ik ben het met Drosterij eens dat het afschaffen van Piet i.c. het Sinterklaasfeest geen oplossing is. Maar evenmin is het handhaven van de figuur van Zwarte Piet bij de jaarlijkse viering van het Sinterklaasfeest de oplossing. En al helemaal niet een verbod op demonstraties tegen Zwarte Piet. Het zal vooral bij vele zwarte en gekleurde burgers herinneringen blijven oproepen aan de slavernij en racisme. Er moet een oplossing komen dat het belangrijkste bezwaar tegen Zwarte piet wegneemt. Dat is de zwarte kleur van Piet. Wij kunnen Piet voortaan een witte kleur geven. Geen enkele huidskleur is wit. Mensen hebben verschillende huidskleuren variërend van diepzwart tot blank of zo u wilt roze. Toegegeven: wit wordt vaak als tegenstelling van zwart gebruikt als politieke aanduiding om de doorgaans geprivilegieerde positie van blanke mensen aan te duiden. Wit wordt echter in figuurlijke zin gebruikt. Door zwart te vervangen door de kleur wit wordt geen enkele bevolkingsgroep gekwetst, geridiculiseerd en gekleineerd. Eén standaardkleur van Piet leidt immers niet tot verwarring. Het is slechts een kleine aanpassing wat betreft de kleur. Aanpassing van de kleur maakt vooral voor de kinderen niet veel uit. Omdat niemand een witte huidskleur heeft, is de associatie met huidskleur niet meer aan de orde bij de viering van het Sinterklaasfeest. Tot slot: Zwarte Piet handhaven komt neer op van herhaling van zetten. Dus elk jaar weer debatten en demonstraties alsook voortgaande polarisatie. Erger nog: enerzijds het kwetsen van bevolkingsgroepen en anderzijds het verzieken van het Sinterklaasfeest door demonstraties. Het voornemen in Zaanstad om binnenkort ‘diepzwarte’ Pieten te introduceren om de associatie met de zwarte kleur van de schoorsteen te benadrukken slaat de plank volledig mis. De zwarte kleur en impliciet de zwarte huidskleur wordt weer eens benadrukt en de daarbij behorende grollen en grappen. Wellicht onbewust en onbedoeld worden zwarte en gekleurde burgers weer diep gekwetst.

Chan Choenni is emeritus bijzonder hoogleraar