De eerstvolgende Sranantongo CURSUS

Geplaatst op

Op woensdag 30 maart 2016 gaat de cursus Sranantongo opnieuw van start.

De cursus wordt op 10 opeenvolgende woensdagen gehouden, telkens van 19:00 tot 21:00 uur, in Trefcentrum Wi Masanga met cursusleider Brada Kwasi Koorndijk.
Gedurende de cursus maakt de cursist kennis met de ontstaansgeschiedenis van het sranan tongo en wordt aan de hand van levensechte situaties kennis gemaakt met de spreektaal, Uiteraard wordt dit ondersteund door het opbouwen van een woordenschat die toereikend is voor dagelijkse situaties. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de grammatica en de bijzonderheden die eigen zijn aan het Sranantongo.
Aan de hand van het cursusboek, met lees, spreek en schrijfoefeningen wordt de cursist ingevoerd in de schrijftaal.cursus30mrt2016

Het oefenen van de spreektaal wordt ondersteund door een DVD met spraaklessen. Gaandeweg de cursus kan de groep opgesplitst worden naar tempo.
Leerdoelen:
Niet Surinaams-taligen:
Aan het einde van de cursus moet de cursist elementair kunnen spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Sranan tongo.
Voor de Sranansprekende groep:
Aan het einde van de cursus moet de cursist kwaliteitsgevoeliger dan bij aanvang kunnen spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Sranan.
De cursus van 10 weken kost € 150 per persoon. Het cursusmateriaal (cursusboek en cursus-DVD) kost € 30. In totaal zijn de kosten dus € 180.
Er is nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus. Betaling dient wel plaats te vinden vóór aanvang van de cursus. Stuurt u ons een email via trefcentrumwimasanga@gmail.com, dan ontvangt u betalingsinstructies.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben bericht.
Tan Bun,
En tot ziens in Wi Masanga!

Facebook:  Powercentrum Wi Masanga