Cursus Sranan te koop

Geplaatst op
https://www.bol.com
/nl/p/cursus-sranantongo/
9200000073663707
/?suggestionType=browse

Samenvatting

In een contactsituatie op de werkvloer vindt er een mix plaats van alle 3 onderdelen die uitmondt in een groepsopdracht. Aan het eind van de cursus wordt de cursist uitgedaagd tot het maken van een interview met een Sranantongo spreker. Hierbij komen veel vaardigheden (schrijf-, spreek-, luister- lees-, en vertaalvaardigheid) bijeen.
In het algemeen wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende variëteiten van Sranantongo, alsmede context (historisch, sociaal, pragmatisch, mystiek).Boek 1 gaat hand in hand met cd 1, boek 2 gaat gepaard met cd 2, en boek 3 houdt verband met cd 3.
Deel 1 gaat over gedichten, toepasselijke uitdrukkingen, en populaire liederen. Centraal staat de vrouw: als geliefde, moeder en het land Suriname (mama Sranan).De liederen zijn niet vertaald. In de cursus worden enkele liederen geanalyseerd qua boodschap, grammatica (voornaamwoorden, werkwoorden, synoniemen, …). Deel 2 is een lijvig boekwerk grammatica, waarbij verschillende onderdelen aan de orde komen. In principe is dit achtergrondmateriaal. Deel 3 dient om de spreekvaardigheid echt te trekken. Hierin zijn voornamelijk dialogen opgenomen, waarbij de sociale rollen ook echt gespeeld worden in de cursus. Gelet wordt hierbij op de confrontatie tussen spreek- en schrijfvaardigheid, alsook de intonatie.http://www.sranankwasi.com/wp-content/uploads/2016/01/Cursusmateriaal-on-show-2.pdf

Sranantongo cursus 11 mei 2018

Geplaatst op
Al lang Sranantongo serieus willen leren of de eigen culturele persoonlijkheid willen versterken vanwege de trauma’s van het verleden? Straks kan het weer. 
Op 11 mei 2018 basisniveau spreek-, lees-, luister-, schrijf-, en vertaalvaardigheid verwerven.

Dit is het beste wat er is: fositen, tide, dey fu tamara Sranantongo. Het wordt nooit gezegd, maar de cursus benut vele inzichten uit mystieke, traditionele en wetenschappelijke kennisregisters m.b.t. bijvoorbeeld de algemene taalwetenschap, creolistiek, fonetiek, fonologie, onderwijsgeschiedenis van Suriname en de toegepaste antropologie. Het is een nieuw kennisconcept, bedoeld als heroriëntatie op taal in verschillende culturele en religieuze werkelijkheden. Tegelijkertijd is het puur praktisch en bedoeld om de persoonlijkheid van binnen uit te ontwikkelen onder eigen voorwaarden. Bij voldoende belangstelling gaat de uitvoering van de cursus van start op 11 mei 2018.

Plaats: Barbusselaan 114 (Boeninhuis)

Tijd: 19.00-21.00u

Betalingskenmerk: 175 eur+ 35 eur (materiaalkosten) = 210 eur. o.v.v. Cursus Sranantongo op rekening NL43 KNAB0762946326 t.n.v. Kwasi’s Sranan Consultancy

Eindpresentatie door cursisten
Eindpresentatie door cursisten

 Opmerking:

 Sommige categorieën deelnemers zijn vrijgesteld van betaling krachtens de Algemene Voorwaarden. Deze mogen ongelimiteerd deelnemen aan de cursussen op niveau 1. Dit betreft de cursisten die eens niveau 1 of 2 gevolgd hebben of betaald hebben hiervoor.

Aan gegadigden wordt verzocht niet te wachten tot de startdatum met betalen, maar dit liefst ruim van te voren via de bank te doen. Contante betalingen geven veel meer werk. Je wordt verplicht om wisselgeld bij je te hebben. Je moet vervolgens een kasadministratie aanhouden. En tenslotte: het grenswisselkantoor rekent kosten door voor een kasstorting op de internet-rekening. Dus mijn advies: betaal eens en nooit weer voor een bepaald cursusniveau en blijf altijd verzekerd van deelname zonder extra kosten in de toekomst. Dit geldt reeds voor Amsterdam. Na betaling krijgt de betaler een bevestiging van ontvangst die als kwitantie gebruikt kan worden. Gran tangi te doro. www.sranankwasi.com.

 Degenen die tijdig betaald hebben, krijgen z.s.m. het cursusmateriaal uitgereikt. Er zijn onder de geadresseerden kandidaten die zich hebben aangemeld, maar mogelijk wachten tot cursusuitvoering. Het is wel zo, dat bij contante betaling er helaas €15 administratiekosten moet worden geheven. om redenen die hieronder zijn aangegeven (zie ook FB-posting van 26 februari 2016). Bovendien: mocht de voorraad cursusmateriaal zijn uitgeput dan moet afzonderlijk voor u het materiaal worden besteld en opgehaald in Amsterdam-Zuid. De extra kosten voor u zouden makkelijk nog kunnen oplopen tot maximaal €25.

Ik zal vrijdag mijn mobiel extra in de gaten houden voor het geval u de plaats niet kunt vinden.

Direct inschrijven?   Ga naar ‘ik meld mij aan voor een cursus’!

Sranan en ‘toekomst’

Geplaatst op

Sranan en ‘toekomst’

Woordje ‘toekomst’ in Sranan

Gister 25 augustus 2016 op de Creatieve Sessie van het ministerie van SoZAWE werd ik aangesproken over de discussie op facebook m.b.t. het woordje toekomst. https://www.facebook.com/patrick.dorder/…/10207100931221777…. De vraag was waarom ik niet reageerde, omdat mijn naam een paar keer werd genoemd. Om eerlijk te zijn: ik ben er een beetje moedeloos van, want er is een breed taalvaardigheidsaanbod ontwikkeld toegesneden op dit soort vragen vanuit Sranan Kwasi’s Consultancy.
Ik wil niet aannemen dat Afrikaanse Surinamers anti-ontwikkeling zijn. Maar sommige dingen houden mij in dit verband wel bezig. Waarom verdomt een volk het zich verder te laten oriënteren op het eigene. Behoor ik misschien tot de categorie ‘moeilijk lerenden’ en ‘achterstandsleerlingen’?

Als een rode draad door de Creatieve Sessie liep onderwijs/onderricht in en over de eigen identiteit. De VN draagt haar lidstaten op zich te richten op de mensen van Afrika en Afrikaanse afstamming, vanwege hun relatief slechte positie wereldwijd. Zelfs Nederland ziet nu in dat de huidige tijd eist dat mensen van Afrikaanse afkomst zich richten op de eigen identiteit in al haar aspecten. De wereld is nu aan het veranderen.
Vooral in dit tijdsgewricht wordt van Afrikaanse Surinamers een ander soort houding gevraagd. Men moet zich richten op zelfkennis vanuit de authentieke culturele kaders. Maar er is één groep die niet ziet dat de wereld aan het veranderen is – stedelijke Afro-Surinamers.

Woordje ‘toekomst’ concreet in Sranan

De ene taal is de andere niet. Het Nederlands bijvoorbeeld heeft er behoefte aan om van een woordje als toekomst, ‘toekomstig’, ‘toekomstige’, ‘toekomstmuziek’, ‘toekomstplannen’ en het werkwoord ‘toekomen’ te maken. Dus het Nederlands heeft er behoefte aan naamwoorden en daarvan afgeleide werkwoorden te maken. Zo ook is er de behoefte bij een woordje toekomst termen erbij te halen die vaak eigenlijk er niet toedoen, zoals de combinatie: toekomst en plannen, toekomst en muziek, toekomst en bestendigheid). Een woord voor plan is ‘koti’. Een woord voor muziek is ‘poku’. Maar in het Sranan komen de bedoelde combinaties niet voor. Sterker nog: het Sranan kijkt analytisch en praktisch naar de werkelijkheid.

Ik geef een paar voorbeelden:
In de toekomst mag dat mij niet meer voorkomen. Wan tra leysi a no musu teki mi moro. (Wan tra leysi a no musu teki mi na futu = overrompelen).
Op mijn toekomstig verblijfadres kun je komen (Pe mi o de dyonsro yu kan doro/lon pasa).
De toekomst zal het leren. (Te trûtru kon un sa syi).
Anders heb ik geen toekomst (Noso mi no abi libi)
Denk aan de toekomst (Memre a dey fu tamara)
Wij hebben het over verleden, heden, en toekomst (Un e taki fu esde, tide, tamara)
Dat zal ook in de toekomst het geval zijn ((A tori) na fu noyaso go nomo of na fu têgo)
Onze traditionele verbintenissen waren toekomstbestendig. (Fosi den libi ben e tan te dede ben e prati suma). Afhankelijk van contexten kan een vertaling ook zijn: (te un ben e trowe watra, libi no ben e panya). Nog een paar manieren: (Fosi libi ben man bèl faya). (Fosi prati fu den no ben de).
Dat zijn toekomstplannen. (Un musu luku ete. Of un sa syi). Hier zijn toekomstplannen en toekomstmuziek inwisselbaar in het Nederlands. In het Sranan kan je dit niet uithalen. Anders begrijpt niemand je meer.

Zie ook http://www.sranankwasi.com/nl/?s=vertrouwen

Surinaamse taal een contexttaal; het begrip vertrouwen in Sranantongo

Geplaatst op

Sisa Sherwood vroeg: “wat is vertrouwen in Sranantongo?”

Mijn antwoord: er is niet maar één pakkend woord hiervoor. Daarom is Sranantongo een contexttaal. Dus soms wordt vertrouwen met ‘bribi’ vertaald, ‘poti bribi na’. Bekend is: ‘poti bribi na Gado, bigi suma, yu mama/papa. De andere keer weer wordt vertrouwen uitgedrukt met een omschrijving: ‘mi e poti mi pikin na yu anu’ (Ik vertrouw je mijn kind toe) of “yu kan libi yu oso sroto na en anu’ (je kan hem/haar je huissleutels toevertrouwen). Het kan ook voorkomen dat vertrouwen ontkennend en oppositioneel vertaald wordt, dus ‘de na ay’ (op je hoede zijn = wantrouwen). Vertrouwen wordt dan ‘no de na ay’. Dus iemand kan zeggen: no de na ay, yu ay o krin dyonsro. En soms is men specifiek: ‘de na ay nanga wan sani/suma’ wat gelijk staat met iets of iemand wantrouwen. Wat ook kan, is dat vertrouwen ontkennend van twijfel, wantrouwen dus, wordt uitgedrukt. ‘No dege dege’ (heb vertrouwen) of ‘nowan dege dege no de!’ (geen reden om te wantrouwen).

Een zeer bekend voorbeeld hoe vertrouwen ook leeft, vind je terug in het lied: “mati kon na yu oso: gi en nyan-nyan fu a nyan, gi en watra fu a dringi, nomo no puru yu bere gi en. Dus komt je vriend op bezoek dan geef je hem te eten en te drinken, maar vertrouw hem/haar je geheimen niet toe. ‘Buik is hier niet letterlijk bedoeld, maar ‘wel figuurlijk. In deze zin betekent buik ‘geheimen’. Kortom ‘puru bere gi’ betekent ook vertrouwen.

Surinaamse taal een contexttaal; het begrip vertrouwen in Sranantongo

Geplaatst op

Sisa Sherwood vroeg: “wat is vertrouwen in Sranantongo?”

Mijn antwoord: er is niet maar één pakkend woord hiervoor. Daarom is Sranantongo een contexttaal. Dus soms wordt vertrouwen met ‘bribi’ vertaald, ‘poti bribi na’. Bekend is: ‘poti bribi na Gado, bigi suma, yu mama/papa. De andere keer weer wordt vertrouwen uitgedrukt met een omschrijving: ‘mi e poti mi pikin na yu anu’ (Ik vertrouw je mijn kind toe) of “yu kan libi yu oso sroto na en anu’ (je kan hem/haar je huissleutels toevertrouwen). Het kan ook voorkomen dat vertrouwen ontkennend en oppositioneel vertaald wordt, dus ‘de na ay’ (op je hoede zijn = wantrouwen). Vertrouwen wordt dan ‘no de na ay’. Dus iemand kan zeggen: no de na ay, yu ay o krin dyonsro. En soms is men specifiek: ‘de na ay nanga wan sani/suma’ wat gelijk staat met iets of iemand wantrouwen. Wat ook kan, is dat vertrouwen ontkennend van twijfel, wantrouwen dus, wordt uitgedrukt. ‘No dege dege’ (heb vertrouwen) of ‘nowan dege dege no de!’ (geen reden om te wantrouwen).

Een zeer bekend voorbeeld hoe vertrouwen ook leeft, vind je terug in het lied: “mati kon na yu oso: gi en nyan-nyan fu a nyan, gi en watra fu a dringi, nomo no puru yu bere gi en. Dus komt je vriend op bezoek dan geef je hem te eten en te drinken, maar vertrouw hem/haar je geheimen niet toe. ‘Buik is hier niet letterlijk bedoeld, maar ‘wel figuurlijk. In deze zin betekent buik ‘geheimen’. Kortom ‘puru bere gi’ betekent ook vertrouwen.

Srananman en identiteit

Geplaatst op
Gepost op facebook 18 november 2015

je profielfoto

Srananman en identiteitsproblematiek (Door Kwasi Koorndijk)

 

Iemand vroeg waarom ik mij zo vastbeet in het Sranan en niet in iets anders. Ik vertelde dat ik graag dingen doe die anderen niet kunnen, willen doen of gewoon nalaten te doen. Ik beloofde dat ik mijn antwoord naar een forum zou tillen met een breed bereik. Zo bespaar ik tijd en moeite door het niet steeds te hoeven vertellen.
Mijn antwoord: Veel Surinamers hebben een zwakke persoonlijke identiteit. Het gros kan niet aangeven wie hij/zij was in een vorig leven, waardoor mensen bij het herboren worden niet weten of zij aansluiten bij waar zij geëindigd waren vóór zij stierven (waardevolle levenservaringen) of dat zij gewoon opnieuw beginnen (from scratch). Velen weten niet dat zij eigenlijk in ‘opsporing verzocht’ (wanted) vermeld staan in het dodenrijk, omdat zij op een onbewaakt moment gevlucht zijn naar de levenden (loweman) en op ieder moment teruggehaald kunnen worden ofwel vrij plotseling kunnen komen te overlijden. In een zeer populair cultureel programma Madyawsu van de stichting Kunye Akata dat wekelijks live wordt uitgezonden op de Surinaamse staatsradio SRS vroeg een radeloze inbeller, een grootmoeder, hoe te doen omdat haar kleinzoon (7 jaar oud) zijn moeder had medegedeeld dat hij in het verkeer zou omkomen of vermoord zou worden. Hierbij werd het gehoor geconfronteerd met reïncarnatie als werkelijkheid (terugluisteren kan viahttp://getyours-it.nl/…/radio-srs-gem…/radio-srs-gemist-2015); uitzending van zaterdag 14 november 2015. [ U dient hiervoor eerst een account aan te maken. Het fragment valt binnen het tijdsinterval: (-12:22 tot -10:20)].

Maar de problemen zijn gecompliceerder: het stukje te verrichten huiswerk, de vooronderzoeken die traditiegetrouw altijd gemaakt werden i.v.m. de aankondiging van nieuw leven is niet eens bekend. Oom Johan Powel licht hierover in zijn boek: De voorouders en haar winti (Banna & Moy, 1991, p.33-34) slechts een tipje van de sluier.
Op de achtergrond speelt ook mee dat te veel Surinamers niet weten waar hun precieze bloedgrenzen lopen. Zij kennen het verschil niet tussen huwbare en niet huwbare familieleden. Zij hebben geen of een gebrekkige kennis over verwantschap en wat hieruit voortvloeit (bijvoorbeeld familietreven en taboes). Dit duidt op een zwakke familie-identiteit. Ook hun etnische en rasidentiteit is problematisch. Denk maar aan de controverses in debatten over de naamgeving van het ‘zwarte?’, ‘bruine?’, of toch wel ‘donkere ras?’. Iemand aanspreken op het continent van origine levert algauw een vlucht op in het Surinamer-zijn, de nationale identiteit die tegelijkertijd ook problematisch is.
Wij slaan de ontwikkelingen in de periode toen Suriname viel onder Nederlands bestuur over, omdat het voormalige moederland toen verantwoordelijk was voor de territoriale integriteit.
Maar hoe staat het met de historische fouten die onze ‘national carrier’ de SLM steeds gemaakt heeft door de kaart van Suriname veelvuldig verminkt weer te geven in vluchtschema’s tijdens haar vluchten? Te vaak zag je deze verminking op exposities terug, bijvoorbeeld op het Kwakoefestival. In veel off- en online bronnen zoals encyclopedieën wordt tot op heden de kaart van Suriname weergegeven in het nadeel van Suriname. Het loutere feit dat ambassadeposten zich niet (pro)actief tonen of het eenvoudigweg niet als hun taak beschouwen zich te roeren spreekt al voor zich. Werd niet door de Surinaamse overheid zelf in de jaren 90 een zegel uitgegeven met de verminkte weergave van het Surinaamse grondgebied? Is niet altijd al in aardrijkskundeboeken Suriname twijfelachtig weergegeven (met betwiste gebieden). Het is gebruikelijk dat attributen en kledingstukken (truien) het grondgebied vertonen zoals de Fransen en Guyanezen dat graag zien. Is het niet om al deze redenen dat Suriname in het dispuut met Guyana misschien hydrologisch, maar zeker niet historisch het gelijk aan zijn kant heeft? De Republiek Suriname heeft op grond van al deze vertoningen, zo te oordelen, geen schijn van kans voor een geschillencommissie. De buitenlandse missies van de Fransen en Guyanezen hebben er allang voor gezorgd dat dit materiaal dat Surinamers zelf uitgebroed hebben tegen Suriname gebruikt kan worden. Met: “Edelachtbare ziet u niet dat de Surinamers zelf niet geloven dat het hun gebied is?” zouden heel eenvoudig alle claims van Suriname op de “betwiste gebieden” kunnen worden geneutraliseerd.
Praat maar niet over de ambivalente houding jegens een nog groter nationaal symbool, het Sranan – een samenbindend element dat de vlag, het wapen, etnische groepen, en religieën overstijgt. Bij het ontwerp van het logo van stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo) is daarom ingespeeld op deze identiteitsproblematiek (zie update bij Levensgebeurtenissen onder Overzicht bij tabblad Info op deze site).
Voeg nog de zwakke taalidentiteit toe bij de taalchaos die in veel exercities al of niet versluierd tot uiting komt in bijvoorbeeld Van der Hilst en Wekker (1975); De Kleine (2003) en je komt tot de conclusie dat bij de Surinaamse identiteit sprake is van drijfzand. Vergelijk in dit verband ook het artikel Taalwet zonder onderzoek; een blinde met rijbewijs van politiek commentator en schrijver Ludwig Van Mulier op 17 november 2015 via Network Star Suriname NV; (http://www.starnieuws.com/index.php/…/index/nieuwsitem/27665).
De filosofie waarmee de leerplichtwet van 8 december 1876 in Suriname werd ingevoerd (gerichtheid op het moederland in alle facetten en aspecten van het menselijke bestaan) is zo te zien nog steeds werkzaam.
Als hechtingsproblemen zo ongebreideld voorkomen: ondermijnen zij dan bijvoorbeeld het eergevoel, een gezonde prestatiedrift, het kwaliteitsbesef van mensen of leiden zij tot onmaatschappelijke houdingen vergelijkbaar met: ‘na mij de zondvloed?’. Als iemand op het basisniveau al niet weet wie hij of zij is, hoe moet het leven zingegeven worden?
Hoewel mijn aanbod als Kwasi’s Sranan Consultancy zich dus richt op de Sranan taalvaardigheid, is mijn focus taaloverstijgend en leidt dit misschien tot het praten over en doen van dingen die anderen niet kunnen, willen of simpelweg gewoon nalaten – vanwege een lage eigenwaarde soms?

Reacties
William Souvenir

William Souvenir Brada Kwasi, eigenlijk hoef je niemand uit te leggen waarom je je (vastbijt) bezighoudt met het Sranan. En helemaal niet aan een (Afro-) ‘Surinamer’. Het is jouw taal, bovendien, de taal is het VOERTUIG VAN DE GEEST! Zoals je weet heb je van die menseMeer weergeven

William Souvenir heeft gereageerd · 9 antwoorden
Rosita Foort

Rosita Foort Heel interessant nefo..disi na echt wan opo ai tori mooi man..!!

Sherwood Feliksdal

Sherwood Feliksdal Bigi leti naf yu. Er is een zekere desinteresse als het gaat over onze Afrikaans Surinaamse cultuur, terwijl daar onze kracht ligt.

Kwasi Koorndijk
Kwasi Koorndijk August Alexander Geweldig
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 19 uur
Moodyboy RickMeer weergeven

Stanley Slijngard

Stanley Slijngard Mi e nyan baka fisi,ma mi moro lobi los fisi.

Kwasi Koorndijk

Kwasi Koorndijk Sobun un musu hori ati (geduldig zijn) brada Sombra?

Gebrekkig de Surinaamse taal spreken

Geplaatst op

“Fa a waka?” komt inderdaad op de website (www.sranankwasi.com) als openingszin in de header voor, maar de zin staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Het is namelijk foute boel.

1. Het is grammaticaal fout. Niemand antwoordt met: “a waka”. Als de vraag zou zijn geweest: fa a e waka? Dan zou het antwoord van de aangesprokene logischerwijs zijn: a e waka. Maar: Fa a waka? wordt in de voltooide tijd gesteld, en natuurlijk geeft niemand een logisch antwoord op een voor de tegenwoordigheid bedoelde vraag. De spreker wil op dit moment weten hoe het leven gaat en niet hoe het leven is geweest (in het verleden).

2. Maar erger nog: fa a waka? wordt niet gebruikt in de onderlinge contacten met ouders, ouderen en mensen die je niet kent. Dus Fa a waka? geniet geen algemeen gebruik. Toch zie je dat oneigenlijkheden, zoals ‘duku’ algemeen bekend worden, terwijl het gangbare bij de Surinamers ondergesneeuwd raakt ten gunste van de straatvariant van het Sranan ofwel de Surinaamse taal.

Dan is er nog het analfabetisme (niet weten te lezen en schrijven) over de hele linie onder de Surinamers.

Bijvoorbeeld:
“No, mi no go” zou moeten staan voor: nee, ik ben niet geweest. Maar dat is hartstikke fout opgeschreven. En tot overmaat van ramp is de uitspraak over het algemeen ook niet goed. De eerste ‘no’ moet zo geschreven worden: nôno [spreektaal = nno]. De tweede ‘no’ staat goed geschreven en staat hier voor, niet.

Wie niet weet wat goed of fout is in de eigen referentietaal kan moeilijk een tweede en derde taal leren. Kwasi’s Sranan Consultancy doet samen met en namens u een alfabeteringsslag. Op 26 februari 2016 beginnen wij weer. Meld u aan voor niveau 1, 2, en 3 via www.sranankwasi.com.