Unieke Diensten voor Iedere Persoon of Organisatie

 

Sranantongo online!

Leer Sranan Online

Welkom bij de Online Cursus Sranantongo. U begint eerst met de basis. Daarna kunt u kiezen voor de volgende niveaus 2 en 3. Deze zijn voor de gevorderde studenten.

Wij wensen u veel succes met deze Cursus.

Kwasi Koorndijk

Kwasi met Boek
Bestel het cursusboek

WAT U MOET WETEN OVER DE CURSUS

INFORMATIE

Correct Sranantongo voor alle doelgroepen

– Informatieverschaffers 
– Belangstellenden 
– Trainers 
– Buurthuizen, – en trefcentra 
– (Onderwijs)instellingen
– Bedrijven met tolk- vertaalopdrachten 

Geschiedenis & Cultuur

Naast diverse korte Cursussen taalvaardigheid, bieden wij u complete opleidingen aan die dieper ingaan op de materie

E-Learning

Leer wanneer u wilt en overal waar u wilt. Met online taallessen en online leerbijeenkomsten probeert KSC mee te gaan met de nieuwe trend van flexibel en mobiel studeren. 

Wat leert u in de Online Basis Sranantongo cursus

KSC

KSC Nieuws

ONDERZOEK !

Deelnemers gevraagd

Kwasi Koorndijk doet onderzoek naar taal en (taal)gedrag van afro-Surinamers

Amsterdam, 15 September 2022

Welkom beste kijker.
Deze video is bedoeld om het onderzoek naar taal en (taal)gedrag van Afro-Surinamers te verlevendigen. Een aantal jaar geleden ben ik gestart met een promotietraject bij de Universiteit van Amsterdam (UVA). Een promotieonderzoek is kort gezegd de hoogste vorm van een leeronderzoek onder begeleiding van onderzoekers aan een universiteit. Het onderwerp taal en (taal)gedrag wordt in de literatuur ondergebracht binnen de etnolinguïstische vitaliteitstheorie

. Wat is etnolinguïstische vitaliteit? In het woord etnolinguïstische vinden we het woord etnos wat betekent volk. Linguïstische slaat op taal en (taal)gedrag van dat volk. Vitaliteit betekent kortweg levensvatbaarheid van dat volk en gaat in de eerste plaats over Afro-Surinamers in Nederland onder supervisie van prof.dr. Michiel van Kempen en prod.dr. Folkert Kuiken.

Na veel onderzoekswerk vanaf het bureau thuis is het nu tijd voor een veldverkenning. Deze video is te vinden op de onderzoekspagina van Kwasi’s Sranan Consultancy.
Het onderzoek wordt zowel digitaal als op een fysieke locatie uitgevoerd. Mensen kunnen kiezen voor een van de twee opties.

 

ONDERZOEK !

Deelnemers gevraagd

Kwasi Koorndijk doet onderzoek naar taal en (taal)gedrag van afro-Surinamers

Kijk hier naar de panelbijeenkomst van 15 dec. jl.

Hoe gaat het met de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland?
Surinamers worden al vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw geregistreerd als tropenmigranten in Nederland.
De migratie vanuit Suriname naar Nederland bereikte een piek rond 1975 en even weer in 1980.

De vraag na pakweg 50 jaar is hoe het Afro deel van deze gemeenschap zich ontwikkeld heeft op het gebied van bijvoorbeeld taalontwikkeling, onderwijs, ondernemerschap, politieke participatie, huwelijken, vriendengroepen, winti, religie en discriminatie binnen en buiten de eigen groep.

www.sranankwasi.com

KSC

Over Sranantongo online!

Iedereen kan Sranan in korte tijd leren


Dit is een uniek aanbod Sranan taalvaardigheid dat gevoed is vanuit de jarenlange ervaringen met de Sranan cursus-, tolk- en vertaalpraktijk in verschillende particuliere, maatschappelijke en commerciële marktsegmenten. In het verlengde hiervan wordt consultancy aangeboden, wat betreft second opinion hulpvragen: het kan gaan om contraexpertise m.b.t. gedane bedrijfsonderzoeken – onder meer het methodologisch nalopen daarvan.
KSC

Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!