Informatie over het onderzoek naar taal en (taal)gedrag Afro-Surinamers

DEELNEMERS GEVRAAGD

Onderzoeksbreedte

Het is belangrijk de gemeenschappelijke historische herkomst te zien als een verbinding tussen verschillende Afro-groepen (zes binnenlandse segmenten en die van de plantages en de stad als immigratiegroep vanaf de zeventiende eeuw. Dit als gevolg van de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij. Deze benadering van het begrip volk maakt het enorm lastig om onder het onderwerp etnolinguïstische vitaliteit alle groepen van Surinaamse origine in Nederland te scharen en te onderzoeken. Vandaar de beperking in dit promotieonderzoek tot Afro-Surinamers. Uiteraard zou ook voor andere groepen een soortgelijk onderzoek verricht kunnen worden, zoals de verschillende inheemse groepen, Hindostanen en Javanen.

Je kunt je afvragen waarom het onderzoek beperkt is tot Afro-Surinamers en niet gaat over alle Surinamers. Bovendien geldt ook nog een afbakening tot acht steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Arnhem, Zaanstad en Tilburg.

Mijn antwoord is: je zou heel veel langer bezig zijn om het niveau te halen dat hoort bij zo’n onderzoek. Bovendien leent het onderwerp zich daar niet voor omdat het concept etnolinguïstische vitaliteit uitgaat van een volk met specifieke kenmerken w.o. een gedeelde historische herkomst en cultureel erfgoed (materieel en immaterieel). Bij materieel cultureel erfgoed moet gedacht worden aan gebouwen, kunst, klederdrachten, sieraden, archieven. Bij immaterieel cultureel erfgoed gaat het om bijvoorbeeld kennis die tot uiting komt in uitdrukkingen, liederen, toneel, spelletjes, kunst, dans, kruiden, genezing, rituelen in het gehele traject van geboorte tot dood opvattingen.

Afro-Surinamers onderscheiden zich m.b.t. het materieel erfgoed in Vereniging Ons Suriname, houtsnijwerk, Afakaschrift en wat immaterieel erfgoed betreft bijvoorbeeld in kennis die tot uiting komt in odo, tori en winti.

Als we vervolgens uitgaan van taal dan is het Sranan niet alleen een algemene deler van Afro-Surinamers maar ook van de overige etnische groepen in en buiten Suriname. Maar er is toch een verschil in intonatie en gebruiksdomeinen bijvoorbeeld in lijkbewassings- en wintirituelen, zang, het gebruik van odo, vertellingen en vertelsituaties. Het repertoir is dus duidelijk anders. Dit maakt het Sranan van Afro-Surinamers onderscheidend voor de groep.

 Anders gezegd: het Surinamer-zijn is een soort achternaam van diverse etnische groepen met zeker 20 moedertalen en eigen geschiedenissen. De Afro’s binnen het Surinaamse geheel zijn zeer divers met duidelijke regionale verschillen op dorps, stedelijk en binnenlands niveau. Het Binnenlandse segment van de Afro-Surinamers alleen al bestaat uit zes stammen met alle eigen talen en opperhoofden. De algemene deler is de Afrikaanse afstamming en een ten opzichte van andere groepen verschillend gebruik van het Sranan. In dit onderzoek wordt in tegenstelling tot andere studies nu rekening gehouden met deze diversiteit en worden groepen onderling met elkaar vergeleken.

Meld u aan voor meer informatie

Had u nog vragen (#17)

Vul het aanmeldingsformulier hieronder in a.u.b


Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!