Informatie over het onderzoek naar taal en (taal)gedrag Afro-Surinamers

DEELNEMERS GEVRAAGD

Welkom

Het onderwerp taal en (taal)gedrag wordt in de literatuur ondergebracht binnen de etnolinguïstische vitaliteitstheorie. In het kort het verband tussen (specifiek) taalgebruik en het omgaan met taal van een volk.

Promotors: Prof.dr. Michiel van Kempen en prof.dr. Folkert Kuiken.

Het onderzoek is beperkt tot acht regio’s en niet tot heel Nederland.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Arnhem, Zaanstad en Tilburg.

U kent geen of onvoldoende Sranan
Als de deelnemer onvoldoende of geen Sranan kent, is het onderzoek korter. U neemt dan deel aan vier onderdelen. Dit heeft te maken met twee onderdelen waaraan u niet kunt deelnemen als u geen Sranan kent. Als u Sranan kent dan doet u mee aan in principe zes onderdelen. 

Duur van het onderzoek
Het onderzoek via de computer wordt binnen een maand na het startschot van het onderzoek afgerond. U kunt ervoor kiezen om in één keer alle vragen te beantwoorden. Dit kan een half uur in beslag nemen. Mocht het u niet in één keer lukken dan slaat het systeem uw gegevens op waardoor u bij volgende keren het onderzoek kunt aanvullen. Er is een groepsopdracht die zowel online als offline wordt afgenomen. Wat betreft de onlineversie wordt nog een datum opgegeven waarop u vanaf uw computer beschikbaar geacht wordt te zijn. De offlineversie van het onderzoek duurt een dagdeel ofwel 4 uur bij Pakhuis Willem de Zwijger in Amsterdam.

Testfase
Het totaal aantal te onderzoeken respondenten bedraagt 300. Om de onderzoeksprocedure te testen worden eerst 30 vrijwilligers gezocht die bereid zijn zich te onderwerpen aan de verschillende facetten van het onderzoek.

Probleemstelling
Het onderzoek heeft als hoofdvraag: Hoe komt de etnolinguïstische vitaliteit (EV) tot uitdrukking bij Afrikaanse Surinamers in Nederland? En heeft tot hoofddoel: het verschaffen van inzicht in de levensvatbaarheid van de etnische groep

Meerwaarde van het onderzoek
In veel onderzoeken worden Afro-Surinamers als een eenheidsworst neergezet en vergeleken worden met andere etnische groepen, bijvoorbeeld Hindostanen die ook weer divers zijn. Wat bovendien prikkelt om dit onderzoek te doen, is een problematische schets in vooral Zuidoost waarbij veel problematieken samenkomen: armoede, jeugdzorg, onderwijs, alarmerende jeugdcriminaliteit, zwakke gezinsstructuur, problemen met samenhang. Omdat de Afro-gemeenschap dominant aanwezig is in dit stadsdeel verwijzen deze problematieken zeker ook naar de Afro-gemeenschap.

Facetten onderzoek
De onderzochten worden getest op de etnische identiteit. Deze bestaat uit 28 vragen. Het tweede facet, cultuurmeting via prikkels [1] behelst 6 vragen. Het onderdeel over de cultuuroriëntatie [2] bestaat uit 3 keuzevragen. Vervolgens wordt het onderwerp etnische houding[3] gemeten aan de hand van zeven vragen. De groepsopdracht betreft een anansiverhaal en bestaat uit 3 vragen – een lees- vertaal en vertelopdracht. Dit duurt een half uur. Dan is er nog een interviewopdracht die in een gesprekssituatie wordt afgenomen. Het interview varieert van een half uur tot een uur. Ten slotte is er een luister- en invulopdracht. Twee fragmenten van hetzelfde verhaal worden beluisterd en beoordeeld door de onderzochten.

Met de beantwoording van al deze vragen wordt het mogelijk een weloverwogen antwoord te geven op de hoofdvraag: Hoe komt de etnolinguïstische vitaliteit (EV) tot uitdrukking bij Afrikaanse Surinamers in Nederland?

Tenslotte: uw verstrekte gegevens blijven beschikbaar totdat het onderzoek is afgerond.

Voetnoot
[1] het blootstellen van de respondenten aan – in dit geval – cultuurvrije beelden[1] terwijl paradoxaal genoeg juist de eigen culturele frame van de proefpersonen[1] noodzakelijk is om de opgave te maken

[2] Acculturatie is aanpassing in Nederland

[3] Voorkeuren, meningen, neigingen

Selectieprocedure

Om deel te nemen aan het onderzoek onderwerpt u uzelf aan een korte selectieprocedure. U selecteert uzelf door eerst te lezen waar het onderzoek over gaat en vervolgens toe te stemmen met het onderzoek. Dit doet u doormiddel van een bevestiging. Ten slotte geeft u bijvoorbeeld aan wie u bent, waar u woont, van welke Afro-afstamming u bent, of u wil deelnemen aan het onderzoek, of u Sranan kent en zo ja, in welke mate. Tenslotte geeft u aan hoe u wil deelnemen: via de computer of in een persoonlijke contactsituatie. Als u kiest voor deze laatste optie dan hoeft u de vragen niet verder in te vullen. U krijgt dan bericht wanneer, waar en hoe laat u verwacht wordt voor het onderzoek.

Voorbeeld selectieprocedure:

1

2

3

Had u nog vragen?

Had u nog vragen (#17)

Vul het aanmeldingsformulier hieronder in a.u.b


Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!