Promotieonderzoek naar taal en (taal) gedrag van Afrikaanse Surinamers

KWASI KOORNDIJK

Beste respondent(e), Welkom.
Ik stel het zeer op prijs dat u bereid bent om mee te doen aan dit promotieonderzoek naar taal en (taal) gedrag van Afrikaanse Surinamers

Verzoeke eerst de algemene voorwaarden en ons privacybeleid door te nemen.
Indien u akkoord gaat, vraag ik u deze eerst te ondertekenen voordat u doorgaat met dit onderzoek. Bedankt!


Algemene -en wet privacy voorwaarden

Ga hier naar de voorwaarden en het privacybeleid


Bedankt.

--------------------------------------


Kies Online of Offline deelname

Maak uw keuze a.u.b


Bedankt!

-------------------------------------------------------------


Door de volgende persoonlijke vragen te beantwoorden bevestigt u uw deelname aan dit onderzoek

Beantwoord de volgende vragen a.u.b


1. Geslacht


2. Naam


4. Woonplaats en adres


5. Contact


6. Burgelijke staat


7. Geografische afstamming vanuit Suriname


8. Hoe is uw Sranantongo kennisniveau op het gebied van spreekvaardigheid


9. Hoe is uw Sranantongo kennisniveau op het gebied van leesvaardigheid


10. Hoe is uw Sranantongo kennisniveau op het gebied van luistervaardigheid


11. Hoe is uw Sranantongo kennisniveau op het gebied van schrijfvaardigheid


12. Hoe is uw Sranantongo kennisniveau op het gebied van vertalen


Bedankt.

Ga door...
--------------------------------


INTERVIEW Etnische identiteit
U krijgt straks 38 vragen voorgeschoteld die gaan over uw eigen persoon in relatie tot uw groep en verschillende onderwerpen die mogelijk op u van toepassing zijn. Wees vrij uw eigen inzichten prijs te geven. Geen enkel antwoord is goed of fout. Laat u zich niet afleiden door de getallen die in een kleiner lettertype staan aangegeven dan de getallen die de zeven vragen voorafgaan. In dit geval: (1), (2) en (3). Deze getallen zijn bedoeld voor de onderzoeker.

7. Welke afstamming hebben uw ouders?


8. Welke afstamming hebben uw grootouders?


Afkomst grootouders

Welke afkomst hebben uw grootouders?


27. Ontplooit u de volgende activiteiten in de volgende talen?

Kruis aan waar voor u van toepassing is. 

 


Beste respondent(e)

De volgende zes 6 vragen bestaan uit a- en b-varianten van dezelfde vraag. Vul ze beide steeds in per vraag naar uw eigen opvatting in twee percentages van zekerheid. Een voorbeeld: de a-variant kan staan voor 25% en de b-variant van de vraag kan 75% zijn.


1. Kijk naar het volgende plaatje!

Vraag: wordt de vogel vooraan gevolgd of achtervolgd?

Instructie:
kruis bij a en b aan in welke mate u hier zeker van bent!


2. kruis bij a en b aan de mate van uw voorkeur!


In de plaatjes A en B ziet u een verhalenverteller met enthousiaste mensen die hangen aan zijn lippen.
In plaatje B krijgt hij ongestoord de ruimte om zijn verhaal te vertellen.Het verhaal scheelt tijd.
In plaatje A wordt hij gestoord door de figuur in het geel. Welk plaatje spreekt u het meeste aan?


3. Wat heeft uw voorkeur?

kruis aan bij a en b in welke mate u de voorkeur geeft aan de volgende twee stellingen!


4. Wat heeft uw voorkeur bij het beslechten van conflicten?


Instructie: kruis bij a en b aan in welke mate u hier zeker van bent!


5. Casus: wie begaat een overtreding?

Een klant wordt geholpen door een winkelmedewerkster die op het punt staat de winkel te sluiten voor het publiek.
De klant is bepakt en gezakt en is de laatste winkelbezoeker.

De medewerkster is zo vriendelijk en loopt met de laatste tas met boodschappen naar buiten en zet die netjes naast de gereedstaande fiets van de klant neer. De klant bedankt de medewerkster die hij goed kent.

Juist op dat moment komt er een andere klant aangerend die zowel de medewerkster als de man kent.
De aanstormende klant ontbrandt in boosheid en begint te schelden.


6. Instructie: kruis bij a en b aan in welke mate u hier zeker van bent!


Het is ’s morgens en een vrouw denkt haar man te verrassen
door uit bed te stappen en thee te zetten. Maar juist op dat moment ontstaat er een conflict dat ontaardt.

Vraag: waarop kan de boosheid betrekking hebben?


Bedankt!

------------------------------------------------------------------------------


Beste respondent(e)

Stellingen:

U krijgt drie keer een groep stellingen voorgelegd. Kies uit elke groep de stelling die u het meeste aanspreekt. Omcirkel of onderstreep een letter uit de reeks a t/m d. Van elke stelling is er voor deze vragenlijst maar één gewenst. Ga uw gang.

 


Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!