TOESTEMMINGSFORMULIER

Ondergetekende

verklaart hierbij erin toe te stemmen om deel te nemen aan het onderzoek naar taal en taalgedrag (etnolinguïstische vitaliteit) van Surinamers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Drs Kwasi Koorndijk en staat onder begeleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Ik heb de uitnodigingsbrief met de uitleg over het onderzoek gelezen en begrepen.

Ik heb kennisgenomen van de gelegenheid om vragen over het onderzoek te stellen en kan dat ook tussentijds nog doen.

Ik neem geheel uit vrije wil deel aan het onderzoek, ben niet verplicht op alle vragen te antwoorden en kan mij op elk moment terugtrekken wanneer ik dat wil.

Mijn gegevens en antwoorden zullen strikt vertrouwelijk en met inachtneming van anonimiteit worden behandeld, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van door mij verstrekte informatie zal geanonimiseerd gebeuren.

Mijn gegevens zullen goed beschermd worden bewaard en na afloop van het onderzoek worden vernietigd.

 

Was getekend,

 

 

de deelnemer de onderzoeker, Kwasi Koorndijk

U kunt mij ook bereiken via 06-46265582 of e-mailadres: k.m.f.r.koorndijk@uva.nl

Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!